OZNAM


Z dôvodu havárie vo výmenníku na Rožňavskej ulici je vyučovanie vo Výtvarnom odbore prechodne v Priestoroch ZUŠ Bernolákova 26 , CVČ Popradská a podľa pokynov pedagógov VO.

Zraz a presun žiakov je vždy od 14:00 – 14:20 a 16:30 – 16:50 pred budovou Rožňavská 10.

Tento náhradný model trvá do ukončenia opráv TEHO.

Návrat k riadnemu vyučovaniu bude včas oznámený na stránke školy.