OZNAM


Z dôvodu havárie vo výmenníku na Rožňavskej ulici je vyučovanie v priestoroch Rožňavská 10 pozastavené .

Vyučovanie vo všetkých ateliéroch VO sa začína v pondelok 4.11.2019 v náhradných priestoroch na ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach podľa platných rozvrhov pedagógov. Učitelia budú žiakov čakať vo vestibule ZŠ Trebišovská, neďaleko budovy Rožňavská 10.

Je potrebné, aby si žiaci doniesli prezuvky a prezuli sa vo vestibule.

Prosíme rodičov, aby si žiaci priniesli: A4 výkres, čierny tuš prípadne čierne pero, farbičky, igelit na lavicu, niečo na olovrant a dobrú náladu. Tešíme sa na Vás. 

Tento vyučovací model vo výtvarnom odbore bude v dočasných priestoroch do ukončenia opráv TEHO.

Návrat k riadnemu vyučovaniu bude včas oznámený na stránke školy.