Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, Bernolákova 26 v  Košiciach oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa  naďalej vyučuje dištančnou formou vo všetkých odboroch a ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých.

Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na stránke školy a na facebookových stránkach jednotlivých odborov.