Talentové skúšky pre šk. r. 2022/23


Milí záujemcovia o štúdium na našej škole.

Dňa 19.5.2022 v čase 15:00-18:00 hod sa uskutočnia talentové skúšky do všetkých odborov našej školy.

Podmienky účasti:

Na talentových skúškach sa môže zúčastniť iba dieťa , ktoré ku 31.12.2021 vrátane, dovŕšilo vek 5 rokov.

Podrobné podmienky sú rozpísané v priloženom plagáte.

Termín ukončenia zasielania elektronických prihlášok je 16.5.2022.

Prihlášku je potrebné odoslať aj vytlačiť.

Uchádzač prinesie na skúšky vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku.

Link na elektronickú prihlášku: Elektronická prihláška