8. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI.


8. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri.