Učitelia


  • Andrejková Adriana, PaedDr.
  • Bobčáková Kamila, Ing. arch.
  • Čepek Tomáš, akad. mal.
  • Kolačkovská Margita, Mgr.
  • Egrešiová Ivana, Mgr. art. / MD
  • Žilková Petra Anna