Učitelia


  • Andrejková Adriana, PaedDr.
  • Čepek Tomáš, akad. mal.
  • Kolačkovská Margita, Mgr.
  • Šimoňáková Zuzana, Mgr. – MD.
  • Egrešiová Ivana, Mgr. art.
  • Žilková Petra Anna
  • Bobčáková Kamila, Ing. arch.