Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávania

Názov a sídlo: Základná umelecká škola
Bernolákova 26
040 11 Košice

Štatutár:          Mgr. Peter Kundracik – riaditeľ

IČO:                    35546131

DIČ:                    2021672587

Kontakt: +421 55 6422 224;3

Aktuálne:       ——–