Pedagogickí zamestnanci


Andrejková Adriana, PaedDr.

Ballay Ladislav

Bánová Blažena, Mgr.

Barčovská Katarína, Mgr.

Bobčáková Kamila, Ing. arch.

Bokrosová Anna, Mgr.

Brecherová Eulalia, Dis. art.

Brežná Štefánia, Dis. art.

Buranovská veronika, Mgr.

Čepek Tomáš, akad.mal.

Egrtová Jana, Dis. art.

Foltinová Iveta, Mgr.

Fülöp Lukáš Mgr. art.

Funďová Darina

Gajdošová Miroslava, Dis. art.

Grohová Eva

Gurbaľová Elena, Mgr.

Hollá Mária, PaedDr., Dis. art.

Hodermarský Tomáš

Hrehová Mária, Mgr.

Hreha Stanislav, Dis. art.

Jacková Katarína

Juraševská Marta, Mgr.

Kolačkovská Margita, Mgr.

Koleszárová Ildikó, Mgr., Dis. art.

Kováčová Alžbeta, Dis. art.

Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art.

Kšiňanová Júlie, Mgr.

Kučerová Lenka, Mgr., Dis. art.

Kundracik Peter, Mgr., Dis. art.

Lakatosová Gabriela, DiS.art.

Lauffová Miroslava, PhDr.

Lechmanová Gömöri Mariana Mgr., PhD.

Mačingová Lucia, Mgr.

Medviďová Natália, Dis. art.

Molčanová Zuzana DiS. art.

Nádasdi Vojtko Alžbeta, PaedDr. / MD

Nagyová Viera, Dis. art.

Olejárová Katarína

Ondovčíková Katarína, Dis.art.

Orgován Peter

Orosiová Jarmila, Dis. art.

Petruš Peter, Mgr.

Píš Miroslav, Mgr.

Plachetka Vladimír, Dis. art.

Potokárová Anna, Mgr.

Rybárová Alžbeta, Dis. art.

Samborská Viola, Mgr. art.

Šebeková Vilemína, Dis. art.

Sedlák Mário, Mgr.

Schürger Peter, Dis. art.

Škrivánková Eva, Dis. art.

Sokolová Magdaléna, Mgr.

Šoltisová Dagmar DiS. art.

Štefanka Peter, Mgr.

Suchanský František

Tholtová Františka, Dis. art.

Tkáč Peter, Mgr. art. , DiS. art.

Tóth Vojtech, Mgr.

Tóth Zoltán, DiS. art.

Tóthová Mária, DiS. art.

Tričáková Ľudmila, Mgr.

Tujvelová Monika, Mgr.

Vajdíková Natália, Mgr.art., DiS. art. / MD

Vaslavský Július, DiS.art.

Vondrová Zlata, Mgr.

Záhradník Jozef,  Mgr.

Zavadský Miroslav, Mgr., Dis. art.

Žilková Petra Anna, Bc.

Znám Ladislav, Dis. art.

Žuk Marián, PaedDr.