Pedagogickí zamestnanci


Andrejková Adriana, PaedDr.

Ballay Ladislav

Bertič Martin,MgA., DiS. art.

Biháryová Sára, Bc.

Bokrosová Anna, Mgr.

Brecherová Eulalia, Dis. art.

Brecher Gabriel, Ing.

Brežná Štefánia, Dis. art.

Buranovská veronika, Mgr.

Čepek Tomáš, akad.mal.

Foltinová Iveta, Mgr.

Fülöp Lukáš Mgr. art.

Funďová Darina

Gajdošová Miroslava, Dis. art.

Gramatová Monika, Mgr.

Grohová Eva

Gurbaľová Elena, Mgr.

Haľková Karolína, Mgr.

Hollá Mária, PaedDr., Dis. art.

Hodermarský Tomáš

Hrehová Mária, Mgr.

Hreha Stanislav, Dis. art.

Ivanová Miroslava, Mgr.

Jacková Katarína, Dis. art.

Juraševská Marta, Mgr.

Kavečanská Katarína, Mgr.

Kolačkovská Daniela, Mgr. art.

Koleszárová Ildikó, Mgr., Dis. art.

Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art.

Krunková Darina

Kšiňanová Júlie, Mgr.

Kučerová Lenka, Mgr., Dis. art.

Kundracik Peter, Mgr., Dis. art.

Kyjovská Monika, Dis. art,

Lakatosová Gabriela, DiS.art.

Lauffová Miroslava, PhDr.

Lechmanová Gömöri Mariana Mgr., PhD. / MD

Mačingová Lucia, Mgr.

Medviďová Natália, Dis. art.

Molčanová Zuzana DiS. art.

Nádasdi Vojtko Alžbeta, PaedDr. / MD

Nagyová Viera, Dis. art

Ondovčíková Katarína, Dis.art.

Orgován Peter

Orosiová Jarmila, Dis. art.

Petruš Peter, Mgr.

Plachetka Vladimír, Dis. art.

Potokárová Anna, Mgr.

Rybárová Alžbeta, Dis. art.

Samborská Viola, Mgr. art.

Šebeková Vilemína, Dis. art.

Sedlák Mário, Mgr.

Schürger Peter, Dis. art.

Škrivánková Eva, Dis. art.

Sokolová Magdaléna, Mgr.

Šoltisová Dagmar DiS. art.

Štefanka Peter, Mgr.

Tholtová Františka, Dis. art.

Tkáčová Ľubomíra, Mgr.

Tkáč Peter, Mgr. art. , DiS. art.

Tóth Vojtech, Mgr.

Tóth Zoltán, DiS. art.

Tóthová Mária, DiS. art.

Tričáková Ľudmila, Mgr.

Tujvelová Monika, Mgr.

Uhlárová Helena, Mgr. art.

Vajdíková Natália, Mgr.art., DiS. art. / MD

Vondrová Zlata, Mgr.

Záhradník Jozef,  Mgr.

Zavadský Miroslav, Mgr., Dis. art.

Znám Ladislav, Dis. art.

Žuk Marián, PaedDr.