Pedagogickí zamestnanci


Andrejková Adriana, PaedDr.

Ballay Ladislav

Barčovská Katarína, Mgr.

Bánová Blažena, Mgr.

Bertič Martin, BcA., DiS. art.

Biháryová Sára, Bc.

Bokrosová Anna, Mgr.

Brecherová Eulalia, Dis. art.

Brežná Štefánia, Dis. art.

Buranovská veronika, Mgr.

Čepek Tomáš, akad.mal.

Foltinová Iveta, Mgr.

Fülöp Lukáš Mgr. art.

Funďová Darina

Gajdošová Miroslava, Dis. art.

Gramatová Monika, Mgr.

Grohová Eva

Gurbaľová Elena, Mgr.

Hollá Mária, PaedDr., Dis. art.

Hodermarský Tomáš

Hrehová Mária, Mgr.

Hreha Stanislav, Dis. art.

Ivanová Miroslava, Mgr.

Jacková Katarína, Dis. art.

Juraševská Marta, Mgr.

Kolačkovská Margita, Mgr.

Koleszárová Ildikó, Mgr., Dis. art.

Kováčová Alžbeta, Dis. art.

Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art.

Krunková Darina

Kšiňanová Júlie, Mgr.

Kučerová Lenka, Mgr., Dis. art.

Kundracik Peter, Mgr., Dis. art.

Kyjovská Monika, Dis. art,

Lakatosová Gabriela, DiS.art.

Lauffová Miroslava, PhDr.

Lechmanová Gömöri Mariana Mgr., PhD. / MD

Mačingová Lucia, Mgr.

Medviďová Natália, Dis. art.

Molčanová Zuzana DiS. art.

Nádasdi Vojtko Alžbeta, PaedDr. / MD

Nagyová Viera, Dis. art

Ondovčíková Katarína, Dis.art.

Orgován Peter

Orosiová Jarmila, Dis. art.

Petruš Peter, Mgr.

Píš Miroslav, Mgr.

Plachetka Vladimír, Dis. art.

Potokárová Anna, Mgr.

Rybárová Alžbeta, Dis. art.

Samborská Viola, Mgr. art.

Šebeková Vilemína, Dis. art.

Sedlák Mário, Mgr.

Schürger Peter, Dis. art.

Škrivánková Eva, Dis. art.

Sokolová Magdaléna, Mgr.

Šoltisová Dagmar DiS. art.

Štefanka Peter, Mgr.

Suchanský František

Tholtová Františka, Dis. art.

Tkáč Peter, Mgr. art. , DiS. art.

Tóth Vojtech, Mgr.

Tóth Zoltán, DiS. art.

Tóthová Mária, DiS. art.

Tričáková Ľudmila, Mgr.

Tujvelová Monika, Mgr.

Vajdíková Natália, Mgr.art., DiS. art. / MD

Vondrová Zlata, Mgr.

Záhradník Jozef,  Mgr.

Zavadský Miroslav, Mgr., Dis. art.

Znám Ladislav, Dis. art.

Žuk Marián, PaedDr.