Pedagogickí zamestnanci


Andrejková Adriana, PaedDr.

Ballay Ladislav

Balšianková Margita, akad. mal.

Bánová Blažena, Mgr.

Barčovská Katarína, Mgr.

Bokrosová Anna, Mgr.

Brecherová Eulalia, Dis. art.

Brežná Štefánia, Dis. art.

Čepek Tomáš, akad.mal.

Egrtová Jana, Dis. art.

Foltinová Iveta, Mgr.

Fülöp Lukáš Bc.

Funďová Darina

Gajdošová Miroslava, Dis. art.

Grohová Eva

Gurbaľová Elena, Mgr.

Hollá Mária, PaedDr., Dis. art.

Hrehová Mária, Mgr.

Jacková Katarína

Juraševská Marta, Mgr.

Kolačkovská Margita, Mgr.

Koleszárová Ildikó, Mgr., Dis. art.

Kováčová Alžbeta, Dis. art.

Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art.

Kšiňanová Júlie, Mgr.

Kučerová Lenka, Mgr., Dis. art.

Kundracik Peter, Mgr., Dis. art.

Labancová Ivana, Mgr. art.

Lakatosová Gabriela, DiS.art.

Lauffová Miroslava, PhDr.

Lechmanová Mariana Mgr.

Mačingová Lucia, Mgr.

Medviďová Natália, Dis. art.

Molčanová Zuzana DiS. art.

Nagyová Viera, Dis. art.

Olejárová Katarína

Ondovčíková Katarína, Dis.art.

Orgován Peter

Orosiová Jarmila, Dis. art.

Petruš Peter, Mgr.

Píš Miroslav, Mgr.

Plachetka Vladimír, Dis. art.

Poláková Eva, Dis. art.

Potokárová Anna, Mgr.

Rybárová Alžbeta, Dis. art.

Samborská Viola, Mgr. art.

Šebeková Vilemína, Dis. art.

Sedlák Mário, Mgr.

Škrivánková Eva, Dis. art.

Sokolová Magdaléna, Mgr.

Šoltisová Dagmar DiS. art.

Štefanka Peter, Mgr.

Suchanský František

Tholtová Františka, Dis. art.

Tkáč Peter, Bc., DiS.art.

Tóth Vojtech, Mgr.

Tóth Zoltán, DiS.art.

Tóthová Mária, DiS.art.

Tričáková Ľudmila, Mgr.

Tujvelová Monika, Mgr.

Vajdíková Natália, Bc., DiS.art.

Vaslavský Július, DiS.art.

Vondrová Zlata, Mgr.

Záhradník Jozef,  Mgr.

Zavadský Miroslav, Mgr., Dis.art.

Žilková Petra Anna

Znám Ladislav

Žuk Marián, PaedDr.