Príroda očami detí – 2024 VO


Vo výtvarnej súťaži : Príroda očami detí
v IV. kategórii , ZUŠ
získala výborné 1. miesto Liliana Š. so svojou maľbou: Leguán, z ateliéru uč. A. Andrejková.

Slávnostná vernisáž výstavy spojenú s odovzdávaním diplomov a cien sa uskutoční dňa 24.6.2024 o 15,00 hod. v priestoroch CVČ EP Popradská 86 , na ktorú všetkých priaznivcov prírody srdečne pozývame.
Našej žiačke srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.