Výsledky talentových skúšok pre šk. r. 2024/25


Ak nieje uchádzač v zozname prijatých , je to z kapacitných dôvodov školy.

Informujte sa prosím o ďalších možnostiach na začiatku septembra 2024.