8. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch


8. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

(husle, viola, violončelo, kontrabas)

pre žiakov ZUŠ Košického a Prešovského kraja