Učitelia


  • Gajdošová Miroslava, DiS. art.
  • Molčanová Zuzana, DiS. art.
  • Šebeková Vilemína, DiS. art.
  • Korepetítor
  • Ondovčíková Katarína, DiS. art.
  • Samborská Viola, Mgr. art.
  • Brežná Štefánia, Bc.
  • Uhlárová Helena, Mgr. art