Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávania

Názov a sídlo: Základná umelecká škola
Bernolákova 26
040 11 Košice

Štatutár:          Mgr. art. et Mgr. Peter Kundracik – riaditeľ

IČO:                    35546131

DIČ:                    2021672587

Kontakt: +421 55 6422 224;3

Aktuálne:      Výmena okien a dverí Bernolákova 26 a Rožňavská 10, pdf

Výmena okien a dverí

Dňa 7.4.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.4.2021 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.