Pedagogickí zamestnanci


Andrejková Adriana, PaedDr.

Ballay Ladislav

Bertič Martin, MgA., DiS. art.

Biháryová Sára, Mgr. art.

Brecherová Eulalia, Dis. art.

Brežná Štefánia, Dis. art.

Buranovská veronika, Mgr.

Čepek Tomáš, akad.mal.

Čuchran Juraj

Foltinová Iveta, Mgr.

Fülöp Lukáš Mgr. art.

Funďová Darina

Gajdošová Miroslava, Dis. art.

Gurbaľová Elena, Mgr.

Haľková Karolína, Mgr.

Hollá Mária, PaedDr., Dis. art.

Hodermarský Tomáš, Dis. art.

Hrehová Mária, Mgr.

Hreha Stanislav, Dis. art.

Ivanová Miroslava, Mgr.

Juraševská Marta, Mgr.

Kavečanská Katarína, Mgr.

Kudláková Zuzana, Bc.

Koleszárová Ildikó, Mgr., Dis. art.

Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art.

Kšiňanová Júlie, Mgr.

Kučerová Lenka, Mgr., Dis. art.

Kundracik Peter, Mgr. art. et Mgr.

Kyjovská Monika, Dis. art,

Lakatosová Gabriela, DiS.art.

Lauffová Miroslava, PhDr.

Lechmanová Gömöri Mariana Mgr., PhD. / MD

Luštiková Kamila

Mačingová Lucia, Mgr.

Medviďová Natália, Dis. art.

Molčanová Zuzana DiS. art.

Nádasdi Vojtko Alžbeta, PaedDr.

Nagyová Viera, Dis. art

Ondovčíková Katarína, Dis.art.

Orgován Peter

Orosiová Jarmila, Dis. art.

Petruš Peter, Mgr.

Plachetka Vladimír, Dis. art.

Potokárová Anna, Mgr.

Repický Radoslav, Mgr. art.

Rybárová Alžbeta, Dis. art.

Rybická Miroslava, Mgr. art., ArtD.

Samborská Viola, Mgr. art.

Sedlák Mário, Mgr.

Schürger Peter, Dis. art.

Sojáková Dana

Sokolová Magdaléna, Mgr.

Szaniszlóová Sofia, Bc.

Šebeková Vilemína, Dis. art.

Šoltisová Dagmar, DiS. art.

Štefanka Peter, Mgr.

Tholtová Františka, Dis. art.

Tkáčová Ľubomíra, Mgr. / MD

Tkáč Peter, Mgr., DiS. art.

Tóth Vojtech, Mgr.

Tóth Zoltán, DiS. art.

Tóthová Mária, DiS. art.

Tričáková Ľudmila, Mgr.

Tujvelová Monika, Mgr.

Uhlárová Helena, Mgr. art.

Vajdíková Natália, Mgr.art., DiS. art. / MD

Vondrová Zlata, Mgr.

Záhradník Jozef,  Mgr.

Zavadský Miroslav, Mgr., Dis. art.

Znám Ladislav, Dis. art.

Žuk Marián, PaedDr.