Hudobný odbor


Hudobný odbor patrí k najväčším na našej škole. 700 žiakom umožňuje zoznamovať sa so svetom hudby – teoreticky i prakticky. Ponúka hudobné vzdelávanie v ôsmich oddeleniach:

  • klavírnom
  • dychovom
  • sláčikovom a strunovom
  • akordeónovom
  • speváckom
  • elektronickom klávesovom
  • bicích nástrojov
  • hudobnej náuky

Oddelenie hudobnej náuky

Je základom a vstupnou bránou do magického sveta hudby. Otvára študentom pomyselné dvere a pomocou nej spoznávajú budúci muzikanti v piatich čiarach s mnohými čudnými znakmi hudobné partitúry a zisťujú, že kľúčom možno otvárať i iné ako vchodové dvere.

Odkrývať tajomstvá hudby, precítiť jej čaro, silu pomáhajú našim žiakom vynikajúci pedagógovia, z ktorých mnohí zasvätili našej škole najväčšiu časť svojho života. Oni sú tými osobnosťami, čo formujú aj charakter detí, posilňujú ich vôľové vlastnosti, rozvíjajú ich talent a vytvárajú v nich pozitívny vzťah k hudbe a k umeniu vôbec. Naši žiaci majú možnosť vystupovať a ukázať svoje muzikantské schopnosti na interných koncertoch, tí najtalentovanejší a najusilovnejší na verejných koncertoch v Dome umenia. Radosť z krásy rozdávajú na kultúrno-spoločenských podujatiach usporiadaných nielen v rámci mesta Košice a jeho okolia, ale aj v zahraniční.

Najlepší žiaci reprezentujú školu na rôznych prehliadkach, súťažiach celoslovenského alebo medzinárodného charakteru, či už v sólových alebo v komorných zoskupeniach. Celoslovenské a medzinárodné súťaže a prehliadky sú príležitosťou ku konfrontácii, pritom sú zdrojom poučenia pre žiakov aj ich pedagógov. Naši žiaci sa zúčastňujú týchto celoslovenských súťaží: „Schneiderova Trnava“ v hre na klavír a sláčikové nástroje, Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Hudobný festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, súťaž dychových nástrojov „Čarovná flauta“ v Nižnej nad Oravou, Mladý violončelista Slovenska v Kežmarku, Klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach, Divertimento Musicale, speváckej súťaže Petra Dvorského, reprezentujú školu na medzinárodných súťažiach: Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade, Interfórum talentov v Bratislave, medzinárodný festival cimbalu vo Valašskom Meziříčí, Medzinárodný akordeónový festival v Pule (Chorvátsko).

Úspechy v súťažiach vždy potešia, obohatia žiaka i učiteľa, ale aj zaväzujú a zároveň motivujú k ďalšej tvorbe. Mnohým našim bývalým žiakom sa ich detská záľuba stala nielen koníčkom, ale aj povolaním. Základy, ktoré získali na našej škole výborne zúročili, svoj talent rozvíjali ďalej a dnes pôsobia ako vedúci či členovia rôznych amatérskych a profesionálnych súborov, reprezentujú nás na domácich i zahraničných koncertných pódiách a v divadlách. Ale podstatné je, že aj u tých, ktorým sa hudba nestala profesiou, láska k nej, hlbšie porozumenie a vnímavosť k umeniu ostala na celý život. Aj pedagógovia hudobného odboru chcú vychovávať žiakov s láskou k láske k hudbe a umeniu. Pretože hudba, umenie, tvorivosť a kultúra vždy bola, je i bude nevyhnutnou potrebou harmonického človeka. Svoj talent a hudobné majstrovstvo si žiaci rozvíjajú i v našich súboroch a orchestroch.

Sláčikové orchestre

V súčasnosti pôsobia na škole dva sláčikové orchestre: Sláčikový orchester žiakov I. stupňa vedie p. uč. Lakatosová. Dirigentkou a umeleckou vedúcou Komorného orchestra mládeže “efko”, ktoré existuje už 25 rokov je p.  uč.  Dagmar Šoltisová. Sláčikový a Komorný orchester reprezentujú školu na rôznych koncertoch: od výchovných, ktoré sú určené žiakom základných škôl pre ich lepšie spoznávanie a orientáciu vo svete hudby, cez verejné koncerty v Dome umenia, či iných kultúrnych stánkoch v našom meste až po tematicky ladené koncerty – môžeme spomenúť už tradičné koncerty ku Dňu matiek, koncert Rodič a žiak či Mikulášske a vianočné koncerty.  Medzi popredné úspechy Komorného orchestra patrí nepochybne účasť na celoslovenskej súťažnej prehliadke „Divertimento musicale“ v roku 1998, 2000, 2007 a 2011. Cieľom týchto dvoch hudobných telies je vytvoriť pre žiakov priestor pre ich muzikálnosť, pestovať v nich cit pre súhru a hlavne rozdávať  ľuďom radosť, krásu a harmóniu.

Ľudová hudba

Neoddeliteľnou súčasťou školy je ľudová hudba, ktorej sa žiaci venujú v dvoch súboroch: prípravnej ľudovej hudbe „Abovček“ pod vedeníma Mgr. Viery Kovaľovej za odbornej spolupráce Mgr. Mária Sedláka a ľudovej hudbe „Abovčaňe“ pod vedením p. uč. Mgr. Mária Sedláka za odbornej spolupráce p. uč. Mgr. Viery Kovaľovej . Počas svojej úspešnej činnosti absolvovali muzikanti množstvo vystúpení – rozdávali radosť v materských a základných školách, spievali a hrali pre dôchodcov. Zúčastnili sa mnohých folklórnych prehliadok a festivalov, kde ich hudobné majstrovstvo a neúnavnú prácu ocenila i odborná porota. Základný hudobný materiál obsiahnutý v repertoári ľudovej hudby čerpá z blízkych regiónov. Jeho interpretácia v primerane štylizovanej podobe veľkou mierou prispieva k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a dáva možnosť i dnešnej generácii stať sa na chvíľu súčasťou histórie, spoznať jej čaro a kolorit. Cieľom ľudovej hudby „Abovček“ i „Abovčaňe“ je pokračovať v spoznávaní národných tradícií našich predkov , ich „pretavenie“ do hudobnej podoby a vytvárať kvalitný hudobný obraz pre súčasníkov a potomkov.

Dychový orchester mladých

História Dychového orchestra mladých je nerozlučne spätá s niekoľkými menami: predovšetkým s menom dlhoročného umeleckého vedúceho a dirigenta p. Jiřího Novotného, ktorý mu vdýchol život, s menom súčasného umeleckého vedúceho a dirigenta Petra Schürgera, organizačnej vedúcej Anny Hrehovej a pedagóga pre prípravu orchestra Stanislava Hrehu.

Dychový orchester mladých má za sebou už pekných pár rôčkov (vznikol v roku 1970) a i patrične bohatú kariéru. Nemožno nespomenúť jeho mnohé úspechy i ocenenia, napríklad je držiteľom Plakety za zásluhy o rozvoj mesta Košice, stal sa 6 krát víťazom celonárodných kôl súťaže dychových orchestrov, 10 krát získal prvenstvo na Podtatranskom festivale detských a mládežníckych dychových orchestrov, mnohokrát reprezentoval Slovenskú republiku na moravských a českých festivaloch v Bruntále, Příbore, Zlíne, Chebe, Kolíne či Brne, kde (len tak mimochodom) získal Zlaté pásmo a zvláštnu cenu poroty. Predstavil svoje umenie i v rakúskej Viedni, v nemeckom Hamburgu, maďarskom Balatónkeresztúre, v belgickom Neerpelte, litovskom Trakai. Úspešne koncertoval v Bulharsku, Nemecku, Rusku, Poľsku či Dánsku.

Vo výpočte ocenení by sme mohli pokojne pokračovať ďalej, avšak stále najdôležitejšou činnosťou a výzvou pre umeleckých vedúcich zostáva výchova mladých muzikantov k láske k hudbe, tvorba pocitu spolupatričnosti a zodpovednosti a (samozrejme) rozdávanie dobrej muziky.