Učitelia


 • Klavírne oddelenie:
  • Buranovská Veronika, Mgr.
  • Funďová Darina, Dis. art.
  • Foltinová Iveta, Mgr.
  • Hollá Mária, PaedDr.,DiS. art.
  • Jacková Kataría
  • Juraševská Marta, Mgr.
  • Kavečanská Katarína, Mgr.
  • Koleszárová Ildikó, Mgr., DiS. art.
  • Kučerová Lenka, Mgr., DiS. art.
  • Kyjovská Monika, Dis, art.
  • Luštiková Kamila
  • Medviďová Natália, DiS. art.
  • Nádasdi Vojtko Alžbeta, PaedDr.
  • Plachetka Vladimír, Mgr. art., Dis. art.
  • Rybárová Alžbeta, DiS. art.
  • Sokolová Magdaléna, Mgr.
  • Szaniszlóová Sofia, Bc.
  • Tholtová Františka, DiS. art.
  • Tkáčová Ľubomíra, Mgr. – MD
  • Vajdíková Natália, Mgr., DiS. art. – MD
  • Záhradník Jozef, Mgr.
  • Znám Ladislav
 • Oddelenie elektronických klávesových nástrojov:
  • Čuchran Juraj
  • Štefanka Peter, Mgr.
  • Tóth Zoltán, DiS. art.
  • Tóthová Mária, DiS. art.
 • Spevácke oddelenie:
  • Brecherová Eulalia, DiS. art.
  • Hrehová Mária, Mgr.
  • Ivanová Miroslava, Mgr.
  • Lechmanová Gömöri Mariana, Mgr., PhD. / MD
  • Medviďová Natália, DiS. art.
  • Tóth Vojtech, Mgr.
  • Vondrová Zlata, Mgr.
 • Oddelenie hudobnej náuky:
  • Brecherová Eulalia, DiS. art.
  • Buranovská Veronika, Mgr.
  • Gurbaľová Elena, Mgr. / Koleszárová Ildikó, Mgr., DiS. art.
  • Ivanová Miroslava, Mgr.
  • Luštiková Kamila
  • Lechmanová Gömöri Mariana, Mgr., PhD. / Kšiňanová Júlie, Mgr. / MD
  • Tóth Vojtech, Mgr.
 • Strunové oddelenie:
  • Ballay Ladislav
  • Bertič  Martin, MgA., Dis. art.
  • Čuchran Juraj
  • Lakatošová Gabriela, DiS. art.
  • Petruš Peter, Mgr.
  • Sedlák Mário, Mgr.
  • Tkáč Peter, Mgr., DiS. art.
  • Tričáková Ľudmila, Mgr.
  • Zavadský Miroslav, Mgr., DiS. art.
  • Vilková Iveta, Mgr. art.
 • Akordeónové oddelenie:
  • Ballay Ladislav
  • Gurbaľová Elena, Mgr.
  • Kovaľová Viera, Mgr., DiS. art.
  • Nagyová Viera, DiS. art.
  • Tóth Zoltán, DiS. art.
  • Tóthová Mária, DiS. art.
 • Sláčikové oddelenie:
  • Lakatošová Gabriela, DiS. art.
  • Sedlák Mário, Mgr.
  • Sojáková Dana
  • Šoltisová Dagmar, DiS. art.
  • Vilková Iveta, Mgr. art.
  • Zavadský Miroslav, Mgr., DiS. art.
 • Dychové oddelenie:
  • Čuchran Juraj
  • Fülöp Lukáš, Mgr. art.
  • Hreha Stanislav, DiS. art.
  • Kšiňanová Júlie, Mgr.
  • Kundracik Peter, Mgr. art. et Mgr.
  • Orosiová Jarmila, DiS. art.
  • Potokárová Anna, Mgr.
  • Rybická Miroslava, Mgr. art., ArtD
  • Štefanka Peter, Mgr.
  • Žuk Marián, PaedDr.
 • Oddelenie bicích nástrojov:
  • Hreha Stanislav, DiS. art.
  • Schürger Peter, DiS. art.