Tanečný odbor


História odboru

História tanečného odboru sa začala písať v roku 1978. V tom čase vyučovali tanec na vtedajšej ĽŠU traja taneční pedagógovia: Ing. Boris Prokopenko, Eva Kalytzuková a Anna Tančáková, ktorí sa do nej zapísali mnohými úspechmi.

Súčasnosť odboru

V súčasnosti sa deťom, ktoré podľahli čaru tanca, venujú v troch moderných tanečných sálach čtyria pedagógovia: Miroslava Gajdošová, Zuzana Molčanová, Tamara Nagyová a Vilemína Šebeková. Neodmysliteľnou súčasťou tanečného odboru sú korepetítorky:

Mgr. art. Mária Hostovičáková, Katarína Ondovčíková a Mgr. art. Viola Samborská.

V tanečno odbore sa vyučuje tanečná príprava, klasický, moderný, ľudový tanec a dejiny tanca. Tanečné štúdia navštevujú deti od prípravného štúdia až po absolvovanie II. stupňa. V súčasnosti navštevuje tanečný odbor 145 žiakov.

Tam-tam, ABC, Rondo sú tri tanečné súbory, ktoré reprezentujú školu na rôznych tanečných prehliadkach, súťažiach a kultúrnych akciách.

Pôsobivé choreografie si podmaňujú už pravidelne rodičov i divákov na Tanečných večeroch v Štátnom divadle i Centre voľného času. Najtalentovanejší absolventi TO pokračujú v ďalšom štúdiu tanca na konzervatóriách, vysokých školách a neskôr v našich aj zahraničných divadlách. Mnohí absolventi tanečného odboru našli uplatnenie v rôznych amatérskych i profesionálnych tanečných súboroch napr. La Mosca, Štúdio S, tanečné divadlo Bralen…

Zladenie hudby a pohybu, schopnosť vnímať a precítiť pohyb, vysoká estetika prejavu , dokonalá tímová spolupráca – to sú hlavné znaky a poklady, ktoré žiaci hľadajú a nachádzajú počas štúdia v tomto odbore a ktoré sa stávajú ich súčasťou i po skončení štúdia.