Kontakt


Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Platba školného IBAN

  • SK65 5600 0000 0093 0902 8002

Fakturačné údaje:

Základná umelecká škola
Bernolákova 26
040 11  Košice

IČO: 355 46 131

DIČ: 2021672587

IBAN: SK34 5600 0000 0093 0902 4001