ZUŠ Bernolákova


Rok 1978 / 1979…

Rok 1978/79 žičil predovšetkým hviezdam a umeniu – Pioneer II doletel k Saturnu, Voyager I objavil prstenec Jupitera a v Košiciach vznikla odčlenením od Ľudovej školy umenia na Sverdlovovej ulici naša škola. Najskôr bola jej dočasným domovom prenajatá budova na Brigádnickej ulici a ako jediná ĽŠU vyučovala žiakov nielen v hudobnom, ale aj v tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Dvadsaťsedemčlenný kolektív učiteľov viedol muzikant telom i dušou p. Jiří Novotný.

Od svojich počiatkov…

Od svojich počiatkov sa škola intenzívne zaoberala i súborovou a orchestrálnou činnosťou. Táto tradícia je neoddeliteľnou súčasťou našej Základnej umeleckej školy a pretrváva v pôsobení Ľudovej hudby, dvoch sláčikových orchestrov, Dychového orchestra mladých a vo viacerých tanečných a divadelných súboroch, ktoré sa predstavujú i v takých kultúrnych stánkoch ako je Thalia, Veritas, či Štátne divadlo. Umelecký rozvoj školy by nebol možný bez aktívnej komunikácie s inými podobne zameranými školami nielen na Slovensku, ale i v zahraničí: v Prahe, Budapešti, Užhorode či Belehrade. Tieto kontakty obohacujú učiteľov i žiakov a nemalou mierou prispievajú k skvalitneniu výučby.

Roky 1991-1998…

Dôležitú kapitolu života našej školy tvoria roky 1991 – 1998, kedy viedla školu p. Ľudmila Lomnická. Pod jej vedením sme sa presťahovali do nových priestorov na Bernolákovej ulici prebudovaných pre potreby škôl nášho typu, v ktorých sídli škola doteraz. Okrem toho prebieha vyučovanie v priestoroch na Rožňavskej a Uherovej ulici, na ZŠ Janigova a Starozagorská, CZŠ Rehoľná v Košiciach – Krásna a ZŠ Mládežnícka v Košiciach – Šaca. V jubilejnom roku 20. výročia sa vedenia ujal p. Peter Kundracik so zástupcami p. Danielou Drabovou a p. Petrom Schürgerom. V tomto období vzniká výtvarný odbor, v súčasnosti pôsobiaci na Rožňavskej 10. Školu priemerne navštevuje 1 237 žiakov, venuje sa im 66 pedagógov a o jej chod sa stará 7 prevádzkových pracovníkov.

Práca pedagógov…

O vynikajúcej práci pedagógov hovoria rodičia, žiaci, krásne koncerty, ale svedčia o nej aj mnohí absolventi študujúci na konzervatóriách, vysokých školách umeleckého zamerania i tí, ktorí sa umeniu venujú už profesionálne a ako pedagógovia. Z nich môžeme spomenúť napr. Jiřiho Novotného ml. z FOK Praha, Janu Kulanovú-Karškovú z Kammer Orchester Zűrich, Jozefa Sokola a Stanislava Joniho zo Štátnej filharmónie Košice, Michala Motýľa zo Slovenskej filharmónie Bratislava, Maroša Majoroša – člena orchestra SND, Juraja Vasilenka – člena baletu SND, či hercov Zuzanu Tlučkovú, Juraja Bernátha, Gabrielu Dzuríkovú. Vďaka neúnavnému úsiliu vedenia a pedagógov, obetavom riešení prevádzkových, koncepčných a organizačných záležitostí sa škola vyprofilovala na špičkovú úroveň a pomáha preniknúť do tajov hudby, tanca, maľby, či poézie čoraz väčšiemu počtu žiakov a rozdáva pocit krásna a harmónie i širokej verejnosti.