Žiadosti rodičov


Milí rodičia

tu si môžete stiahnuť univerzálny formulár žiadosti, ktorý po vyplnení doručíte podpísaný na riaditeľstvo ZUŠ.

V prípade zdravotných dôvodov je potrebné priložiť kópiu lekárskej správy.

žiadosť-editovateľná

žiadosť-tlač pdf.