Vedenie školy


Mgr. art. et Mgr. Peter Kundracik. – riaditeľ

Peter Schürger, Dis.art. – zástupca

Stanislav Hreha, Dis.art. – zástupca

Organizačná štruktúra školy