Umelecká rada školy


Kundracik Peter, Mgr. art. et Mgr.– riaditeľ
Hreha Stanislav, DiS. art. – zástupca
Schürger Peter, DiS. art. – zástupca, vedúci HO
Funďová Darina, Dis. art. – predseda PK – klavírne  odd. ( I. skupina )
Monika Tujvelová, Mgr. – predseda PK – klavírne  odd. ( II. skupina )
Kovaľová Viera, Mgr., Dis.art. – predseda PK – akordeónové  odd.
Kšiňanová Julie, Mgr. – predseda PK – dychové  odd.
Tóth Vojtech, Mgr. – predseda PK – hudobná náuka
Tóth Zoltán, Dis.art.– predseda PK – elektronické  klávesové odd.
Brecherová Eulália,Dis.art. – predseda PK – spevácke odd.
Zavadský Miroslav, Mgr. – predseda PK – sláčikové a strunové odd.
Lauffová Miroslava, PhDr., Dis.art. – vedúca LDO
Ondovčíková Katarína, Dis.art. – vedúca TO
Molčanová Zuzana, Dis.art. – predseda PK TO
Adriana Andrejková, PaedDr. – vedúca VO