12. roč. školskej súťaže v hre na strunových a sláčikových nástrojoch 16. máj 2018


VYHODNOTENIE