12. ročník školskej súťaže v hre na sláčikových a strunových nástrojoch


12. ročník školskej súťaže
v hre na sláčikových a strunových nástrojoch

Miesto konania : ZUŠ Uherova 11 Koncertná sála
16. máj 2018 – streda 13,30 – 18,30 hod.

Porota : Predseda poroty sláčikového oddelenia – uč. Lakatosová
Členovia : uč. Šoltisová, uč. Sedlák, uč.Suchanský, uč. Poláková
Tajomník : uč. Zavadský

Porota: Predseda poroty strunového oddelenia – uč. Petruš
Členovia : uč. Tričáková, uč. Váslavský, uč. Ballay, uč. Lakatosová, uč. Suchanský
Tajomník : uč. Zavadský

Podmienky : súťaže sa môžu zúčastniť najviac 5 súťažiaci od každého učiteľa, s 1–2 skladbami podľa vlastného výberu, bez časového limitu. Každý súťažiaci bude ocenený diplomom, vecnou cenou a zaradený do zlatého, strieborného, bronzového pásma. Hra spamäti je podmienkou.

KATEGÓRIE :

I. – PŠ + 1. roč./1.č.
II. – 2. roč./1.č. + 3. roč./1.č.
III. – 4.roč./1.č. + 1. roč./2.č.
IV. – 2.roč./2.č. + 4.roč./2.č.
V. – 1.roč. /II.st. + 2. roč. / II.st.
VI. – 3.roč./II.st. + 4. roč. / II.st.