19. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto – VO 2024


V poradí 19. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto nám priniesol vynikajúce umiestnenie.

Na 1. mieste v kategórii ZUŠ sa umiestnil Maxim B. s maľbou : Moje mesto, môj Ozzy a moja Molly z ateliéru uč. T.Čepka.

Čestné uznanie získal : Oskar H. s výtvarnou prácou : Keď stavali moje mesto, z ateliéru uč. T. Čepka.

Maximovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Slávnostná vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien sa bude konať : 6.5.2024 o 15: 00 hod. v priestoroch CVČ na Popradskej 86 v Košiciach.

Všetkých srdečne pozývame a želáme pekný kultúrny zážitok.