Riaditeľské voľno


Milí rodičia a žiaci.

Dňa 29.10.2018 – pondelok – bude pre žiakov našej školy vo všetkých odboroch udelené riaditeľské voľno.

Stretneme sa po jesenných prázdninách 5.11.2018