40 výročie založenia ZUŠ Bernolákova 26


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vznikla v školskom roku 1978/1979. Odvtedy prešlo jej bránami niekoľko tisíc mladých umelcov. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.

HUDOBNÝ ODBOR je najväčším odborom školy. Ponúka hudobné vzdelanie v oddeleniach: klavírne, akordeónové, hra na keyboarde, spevácke, sláčikové, strunové, dychové a bicie. Od svojich počiatkov sa intenzívne venuje aj súborovej a orchestrálnej činnosti. Súčasťou školy sú ľudové hudby, dychový orchester, komorné orchestre a súbory, ktoré sa predstavujú v kultúrnych stánkoch ako je Dom umenia, Štátne divadlo, Kasárne/Kulturpark či Východoslovenská galéria.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR rozvíja v žiakoch tvorivosť, fantáziu, divadelné a estetické cítenie. Pracuje s materinským jazykom a je syntézou tvorivej dramatiky, umeleckého prednesu, javiskového pohybu a súborovej tvorby. Žiaci sa predstavujú v rôznych dramatických žánroch a sú nositeľmi tých najvyšších divadelných a prednesových ocenení.     Na verejnosti sa prezentujú aj prednesom, krásnym slovom a moderovaním kultúrnych akcií.

VÝTVARNÝ ODBOR je výnimočný aj tým, že sa okrem bežných výtvarných činností ako jediný v Košiciach venuje projektovej výuke, prostredníctvom ktorej každý školský rok predstaví jednu etapu dejín výtvarnej kultúry. Atraktivitu štúdia podporuje tiež výuka animovaného filmu. Výsledky práce žiakov a pedagógov sú pravidelne oceňované odbornou porotou, verejnosť ich môže vidieť na pravidelných výstavách či stálych expozíciách vo Východoslovenskej galérii, na Magistráte mesta Košice, tiež v nemocniciach, predškolských zariadeniach alebo firmách.

TANEČNÝ ODBOR navštevujú žiaci od predškolákov až po dospelých. Venujú sa klasickému, modernému, ľudovému a džezovému tancu. Študenti pôsobia v niekoľkých tanečných súboroch a vidieť ich možno na rôznych reprezentatívnych akciách, tanečných večeroch, súťažných prehliadkach doma i v zahraničí. Každoročne sa predstavujú verejnosti tanečným galaprogramom v Štátnom divadle.

Žiaci všetkých odborov pravidelne reprezentujú školu na mnohých medzinárodných, celoslovenských, regionálnych, krajských či miestnych súťažiach, kde získavajú popredné umiestnenia a ocenenia.