Výsledky 9. ročníka celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského – HO 2024


Pre prípadný záujem o pracovnú videonahrávku zo súťaže kontaktujte kolegu na emailovej adrese: miroslav07@centrum.sk