Absolventské práce -VO


Každý školský rok na našej škole sa koná záverečná výstava absolventských prác.

Väčšinou to býva v Dome Umenia v Košiciach, pri príležitosti absolventského koncertu prípadne na MMK Košice.

Tento školský rok je to inak , vzhľadom k situácii, ktorá nastala dlhou pandémiou Kovid 19 a preto výstava výtvarných prác absolventov výtvarného odboru bude len virtuálna. Srdečne všetkým našim absolventom blahoželáme k úspešnému ukončeniu základného štúdia na I. stupni a na II. stupni , želáme veľa ďalších úspechov nielen v tvorbe ale hlavne v osobnom živote.

Absolventi I. stupňa základného štúdia:

Sofia Čonková, VIctória Takáčová z ateliéru uč. M. Kolačkovskej

Lea Tokarčíková,  Michaela Balúnová a Fatima Amiri, : z ateliéru uč. A. Andrejkovej

Nina Bernátová, Alexandra Škultétyová a Lucia Kaduková: z ateliéru uč. M. Gramatovej

Amália Bortáková , Anna Palenčárová, Richard Saksun a Daniel Kovalčík: z ateliéru uč. T. Čepka

Absolventi II. stupňa základného štúdia:

Mária Gažiová : z ateliéru uč. A. Andrejkovej