Absolventský zájazd 2020


Milí rodičia

Pozývame Vás na stretnutie rodičov absolventov našej ZUŠ z dôvodu organizovania Absolventského zájazdu do Prahy.

Vaša účasť je žiadaná.

Termín stretnutia :  11.3.2020

Čas       :  18:00 hod.

Miesto :  Koncertná sála ZUŠ Bernolákova 26

Mgr. L. Kučerová