Absolventský zájazd PRAHA 2016


Pozývame rodičov absolventov našich žiakov

31.3.2116 o 18:00 hod.

do koncertnej sály ZUŠ Bernolákova 26 na informačné stretnutie k absolventskému zájazdu – Praha 2016.