Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ


Naši cimbalisti vynikajúco reprezentoval školu, Košice a Slovensko na Celoslovenskej súťažnej prehliadke sólovej hry na cimbale v dňoch 20. – 22. septembra 2017 v Banskej Bystrici.

Súčasťou Svetového kongresu bola aj súťaž slovenských ZUŠ, kde sa víťazí kategórií prezentovali v rámci kongresu  na slovenskom detskom koncerte.

GOČÍKOVÁ  ALŽBETA      1.kat  –   Strieborné pásmo

MRAŽÍKOVÁ MARÍNA     1.kat.  –   Strieborné pásmo

Hozová Laura                       1. kat. –    Zlaté pásmo

GOČÍKOVÁ  RÁCHEL        2.kat.  –   Strieborné pásmo

KIMA ALEXANDER           2.kat.   –  Zlaté pásmo

TRESOVÁ TAMARA            4.kat.  –  Zlaté pásmo

FEDORIAKOVÁ NOEMI     4.kat.  –  Strieborné pásmo

TRESOVÁ EMA                      5.kat.  –  Zlaté pásmo

TRIČÁKOVÁ ĽUDMILA, Mgr. pedagóg  –   Diplom k cene riaditeľa Konzervatória J. L. Bellu                                                                                  pre  najúspešnejšieho pedagóga súťaže

Mražíková - Diplom KIma- diplom Hozová - Diplom Gočíková R. - Diplom Gočíková A. - Diplom Fedoriaková - Diplom