„ Čím chcem byť “ – VO 2024


„Čím chcem byť“ je téma výstavy,

na ktorú Vás srdečne pozývame.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 15. 2. 2024 o 15.00 hod. v priestoroch Českého spolku na Hlavnej ulici č. 70 v Košiciach,

ktorého priestory každoročne zdobia výtvarné práce žiakov výtvarného odboru pri ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach.

V rámci tohtoročnej výstavy sa môžete stretnúť s prácami žiakov z ateliéru uč. Z. Kudlákovej a A. Andrejkovej.

Všetkým vystavujúcim blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.