Comedia dell arte


Divadlo alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokiaľ je jeho základom dráma reprodukčno-interpretačné. Divadelné umenie je predmetom teatrológie. Je to špecifická ľudská činnosť odvodená od hry. Sémantika tohto pojmu integruje zrak, miesto a hru.
Na našej ZUŠke na LDO sa takémuto umeniu venuje celý rad učiteľov , hercov a my ,žiaci výtvarného odboru sme pre nich namaľovali veľkoplošnú maľbu v ateliéri učiteľky A. Andrejkovej. Comedia dell arte je názov veľkoplošnej maľby, aj preto, lebo na LDO sa okrem iného hrá aj tento druh divadla.
Commedia dell’arte (CDA) je druh ľudového, profesionálneho divadla v Taliansku. Nevieme kedy presne vznikla, ale rozšírila sa v polovici 16. storočia a jestvovala až do 18. storočia. Hrala sa v miestnom nárečí a preto bola ľudovo zrozumiteľná a aktuálna. Základom je improvizácia (text nebol vopred daný, existuje len kostra príbehu, na základe ktorej sa improvizuje) a pevné herecké typy (každý herec hral celý život tú istú postavu, ktorá mala svoj kostým, masku a charakter.). Každý herec musel byť výborný tanečník, akrobat a rozprávač. Herci poznali repliky, ktoré na divákov zaberú. Dramatické akcie boli také prudké, že divákom nedovolili vydýchnuť. Pre úspech tohto divadla bola najpodstatnejšia súhra kolektívu, ktorá vychádzala zo sebadisciplíny hercov.
Teší nás, že sme sa mohli realizovať a vytvoriť tak spoločnú výtvarnú prácu veľkých rozmerov. Všetkým zúčastneným blahoželáme a hercom v LDO želáme veľa úspechov na doskách , čo znamenajú svet…