CORPUS 2016


 

  1.   ročník školskej súťažnej prehliadky ,,Corpus “

v  hre na drevené  a plechové dychové  nástroje 

                 Miesto konania:  ZUŠ Bernolákova 26   Koncertná sála

  1. marec 2016  – streda 13, 30 – 18,30 hod

 

   Porota: Predseda poroty – Mgr.  Peter Kundracik 

                  Členovia : učiteľia DO 

                  Tajomník: uč.Eva Škrivánková 

Korepetície: uč. Szárazová,  uč.Kučerová, uč.Koleszárová,  uč. Tujvelová,  uč. Tholtová, uč.Vojtková,   uč. Onderišin 

 

Podmienky: 2 skladby  rôzneho charakteru, bez časového limitu. Každý  súťažiaci bude ocenený diplomom, vecnou cenou. 

Kategórie : podľa ročníkov s prihliadnutím na vek  súťažiacich

 

Zasadnutie poroty o 13, 15 hod v triede č.7                       

  

  J.Kšiňanová vedúca PK.