Deň otvorených dverí ZUŠ Bernolákova 26


Milí rodičia a všetci priaznivci umeleckého školstva.

Srdečne Vás pozývame na naše podujatie

” Deň otvorených dverí ZUŠ”

ktoré sa uskutoční 15.novembra 2017 od 14:30 – do 16:30 hod. vo všetkých odboroch našej školy.

Vyvrcholením dňa bude koncert žiakov školy v koncertnej sále ZUŠ Bernolákova 26 o 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.