Dodatočné talentové skúšky 2022/23.


Milí rodičia a uchádzači o štúdium na našej ZUŠ.

Dodatočné talentové skúšky pre šk. r. 2022/23 do kolektívnych odborov sa uskutočnia 8.9.2022 v čase 14:00 – 17:00 hod. na budovách:

Literárno dramatický odbor – Bernolákova 26

Tanečný odbor – Uherova 11

Výtvarný odbor – Rožňavská 10

Uchádzač musí mať ku 31.12.2021 dovŕšený vek 5 rokov.

Prihlášku vyplní uchádzač elektronicky a vytlačenú a podpísanú prinesie so zástupcom na skúšky.

Prihláška link: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zusbernolakova/prihlaska

Tešíme sa na Vás.