Dodatočné talentové skúšky do kolektívnych odborov


Dodatočné talentové skúšky žiakov s podanou elektronickou prihláškou do kolektívnych odborov TO, LDO, VO sa uskutočnia v stredu 9.9.2020 v čase 15:00-18:00 hod.