Festival ZUŠ 2016


24.5.2016 sa koná Slávnostné otvorenie 4. ročníka festivalu ZUŠ o 17 . 00 v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach. Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývame na Koncert všetkých ZUŠ zriadených mestom Košice. Pri tejto príležitosti, pedagógovia VO nainštalovali výtvarné práce žiakov na prízemí v Historickej radnici. Prajeme Vám príjemný večer a krásny kultúrny zážitok.