Gelnický kľúč 2018


Žiačky: Natália Pončáková 4/1č.

Júlia Varhoľáková 3/1č.

Tr. uč. : Mgr. Anna Potokárová

získali tieto ocenenia: