Koláže rozprávajú 2021


17. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“ organizovaná CVČ v Košiciach sa konala na tému: Obálka knihy. Z našej školy sa v IV. kategórii ( kategória ZUŠ) umiestnil na 1. mieste Anna Mária Sudzinová so svojou výtvarnou prácou pod názvom Osobnosti zdravo a na 3. mieste Katarína Liptáková so svojou prácou : Snažíme sa prežiť zimu, z ateliéru uč. A. Andrejková.

Do súťaže sa zapojilo spolu 193 prác  a súťažilo sa v IV. kategóriách ( MŠ, ZŠ- I. a II. stupeň a ZUŠ ).

Keďže činnosť CVČ  je dočasne pozastavená z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, výstava ani vernisáž  prác Koláže rozprávajú nebude zrealizovaná. 

Ceny a diplomy víťazných prác prevezme uč. VV : A. Andrejková a po návrate do školy budú žiakom odovzdané.

Prezentáciu všetkých víťazných prác si môžete pozrieť a našim víťazom a všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.

PaedDr. Adriana Andrejková