Kolorit Slovenského ornamentu 2019


Žiačka VO Michaela Balunová -13r. z ateliéru uč. A. Andrejkovej,PaedDr. bude ocenená za svoju výtvarnú prácu : Parádnica zo Slovenska, srdečne gratulujeme 
a Miške želáme veľa úspechov.  
PaedDr. Adriana Andrejková