Kolorit slovenského ornamentu 2024 – VO


Kolorit slovenského ornamentu 2024
Naša škola sa zúčastnila výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu 2024.
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž ocenených prác spojená s odovzdávaním diplomov a vecných odmien bude v priestoroch Knižnice pre mládež mesta Košice Kukučínova 2, budova BRAVO
dňa: 7. mája (utorok) 2024 o 15.00 hod.
Ocenené práce súťažiacich:
Daniela R. s výtvarnou prácou: V ľudovom šate a Alexandra D. s maľbou akvarelom: Ľudové vtáčiky speváčiky, z ateliéru uč. A. Andrejková.
Našim žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.