Koncertná prehliadka akordeónovej hry – Valaliky 2016


Koncertná prehliadka akordeónovej hry žiakov ZUŠ Košice a Valaliky

 

Dňa 12.mája 2016 sa naše akordeónové oddelenie zúčastnilo koncertnej prehliadky akordeónovej hry žiakov ZUŠ Košice a Valaliky konanej tohto roku pod záštitou  ZUŠ Valaliky v Kultúrnom dome. Prínosom nášho oddelenia prostredníctvom hry našich žiakov bolo pozdvihnúť úroveň hrania ľudovej piesne. Novinkou bol ľudový spev a hra na heligónke, ktorou sa sám sprevádzal Patrik Lukáč.   Žiaci sa prezentovali  kvalitnou interpretáciou prednesov, ale aj ľudovou piesňou, ako aj pásmom parchovianskych špivanok.. Naše oddelenie poskytlo pestrý program, ktorý mal priaznivú odozvu. Týmto sa chceme poďakovať našim učiteľom a žiakom za kvalitnú interpretáciu skladieb a piesní,  ako aj  priaznivú reprezentáciu akordeónového oddelenia  našej školy.

Koncert sa niesol v príjemnom prostredí Kultúrneho domu a vo veľmi prívetivej atmosfére, ktorú sme si navzájom všetci vytvorili. Ďakujeme kolegom ZUŠ Valaliky za organizovanie tohto koncertu  a už sa tešíme na koncert, ktorý bude o rok organizovať ZUŠ na Jantárovej ulici.

IMG_20160512_152018_Spoločná fotka s akordeónami