Ku dňu matiek – VO 2023


Veľké poďakovanie vyjadrili deti svojím mamkám v podobe pozdravov,  na hodinách počítačovej grafiky, ateliér uč.A.Andrejkovej