Linoryt – VO 2023


Na našej škole sa žiaci učia rôzne výtvarné techniky v neposlednom rade aj grafické.

Medzi ne rozhodne  patrí aj linoryt. A ako môže vyzerať taký  linoryt? Aj takto.