Moje mesto 2018


Žiaci ZUŠ Bernolákova 26 sa zúčastnili XIII. ročníka výtvarnej súťaže “Moje mesto” organizovanej Centrom voľného času Popradská 86 v Košiciach
a umiestnili sa v IV. kategórii:
2. miesto – Natália Becová 15 r. – ateliér Mgr. M. Kolačkovská
3. miesto – Ema Osvaldová 10 r. – ateliér PaedDr. A. Andrejková
Srdečne blahoželáme!