Multisenzorická miestnosť-kráľovstvo radosti…


Naši žiaci zo ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach prispeli svojimi výtvarnými prácami na projekt s názvom „Multisenzorická miestnosť – kráľovstvo radosti a pokoja pre chorých aj zdravých. “
Sme radi, že sme mohli podporiť projekt a spolupracovať s Dr. Ladislavom Semanom z organizácie Detské srdce z Prešova.
Multisenzorická miestnosť sa stala pútavým miestom nielen pre postihnuté deti,ale aj pre ich súrodencov, rodičov a v neposlednom rade aj pre zdravé deti. Ponúka totiž priestor na stimuláciu zrakových,sluchových,hmatových vnemov, čo je veľmi podstatné a dôležité pre deti s viacpočetnými druhmi postihnutia. Je to priestor aj na celkovú relaxáciu, čo ocenia nielen deti s postihnutím, ktoré sa rýchlo unavia, ale aj zdravé deti.

Ďakujeme za možnosť sa realizovať v mene piatich ateliérov VO ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach.

unnamed (5) unnamed (7) unnamed (8) unnamed unnamed (9) unnamed (6) unnamed (4) unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3)