Otvorenie VO po oprave havárie – 2020


Včera po urpútnom zápase s haváriou, ktorá vznikla v októbri 2019, po náročných opravách a statických úpravách, sa prvý krát v Novom roku 2020 otvorili brány výtvarných ateliéroch na Rožňavskej 10 , ZUŠ Bernolakova 26 v Košiciach.

V prvom rade chcem poďakovať všetkým rodičom a žiakom, za Vašu trpezlivosť , pochopenie a toleranciu.

V neposlednom rade mojim skvelým kolegom, ktorý v plnom nasadení niekedy aj na úkor svojho zdravia sa nevzdávali a usilovne pracovali, upravovali a triedili ,vzniknuté škody dávali do poriadku. Pre nás bol dôležitý cieľ: v čo najkratšom čase ale hlavne bezpečne, sa vrátiť tam kde sa radi vraciame, nie kvôli práci ale tvorbe s Vašimi deťmi. 

Ďakujeme za podporu aj pomoc vedeniu školy a rodičovskej  rade a touto cestou Vám zo ❤ úprimne ďakujem. Vedúca odboru A. Andrejková 

A teraz konečne tak naozaj, hor  sa do práce.! Hurá.😁