Oznámenie Riaditeľstva školy o návrate k prezenčnému vyučovaniu od 17.5.2021


Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 13. mája 2021 sa s účinnosťou od 17. mája 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci Covid automatu obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach.

V týždni od 17.5.2021 bude mesto Košice podľa školského Covid automatu v I. stupni varovania – teda v ružovej farbe: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

V našej základnej umeleckej škole bude vyučovanie prebiehať v prezenčnej forme vo všetkých odboroch a predmetoch.

Žiak prinesie na prvú prezenčnú hodinu podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi.

Naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov školy.

Žiaci majú počas vyučovania vo všetkých odboroch /okrem dychových nástrojov a spevu / prekryté horné dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom.

Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete aktualizovaný školský Covid semafor platný od 17.5.2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Tlačivo o bezinfekčnosti :