Plenárna schôdza ZRŠ – 2022


Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 22.11.2022 (utorok) o 17:30 v priestoroch koncertnej sály budovy ZUŠ Bernolákova 26, Košice.

Vedenie školy